Adressen

Telefoon-landnummer: 33

Ambassade
Kortenberglaan 4-10, 1040 Brussel, tel. (0)2- 6791711, fax -6791775, www.nederlandseambassade.be; http://belgië.nlambassade.org; bru@minbuza.nl; Verkeersraad: tel. (0)2-6791542, fax -6791778

Consulaat-Generaal
Uitbreidingstraat 86, bus 2, B-2600 Antwerpen-Berchem, tel. (0)3-2870830, fax -2814331, ant@minbuza.nl;

Ambassade van België in Nederland
Johan van Oldenbarneveltlaan 11, 2582 NE Den Haag, tel. 070-3123456, fax -3645579, thehague@diplobel.fed.be, www.diplomatie.be/thehague

Ministeries
• Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Vervoer te Land, Dienst Wegvervoer
– Directie C1, Vooruitgangsstraat 56, B-1210 Brussel, tel. (0)2-2773111, info.trans@mobilit.fgov.be, www.wegenenverkeer.be
• Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Wegen en Verkeer, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 4, B-1000 Brussel, tel. (0)2-5537901, fax -5537905, www.wegenenverkeer.be, wegen.verkeer@mow.vlaanderen.be
• Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, alle afdelingen, Kruidtuinlaan 35, B-1035 Brussel, tel. (0)2-2042111, fax -2041510, www.mbhg.irisnet.be, info@mbhg.irisnet.be
Organisaties(s) voor het beroepsgoederenvervoer over de weg
• Federatie van Belgische Transportondernemers (Febetra), (lid IRU), Stapelhuisstraat 5a, B-1020 Brussel, tel. (0)2-4256800, fax -4250568, www.febetra.be, febetra@febetra.be
• Transport en Logistiek Vlaanderen (voorheen SAV), De Koninklijke beroepsorganisatie van de Vlaamse goederen vervoerders en logistieke dienstverleners, Land van Rodelaan 20, B-9050 Gentbrugge, tel. (0)9-2108210, fax -2322279, www.febetra.be, e-mail: info@transportenlogistiekvlaanderen.be
• L’Union Professionelle du Transport et de la Logistique (UPTR), Havenlaan 104-106, B-1000 Brussel, tel. (0)2-4205456, fax -4206779, www.uptr.be, info@uptr.be