Documentatie

Documentatie

Op de persoon

 1. Paspoort of identiteitskaart
 2. Rijbewijs
 3. Verklaring van dienstbetrekking

Daarnaast zijn vereist:

 • A101 verklaring. A1/E101 is de naam van een Europees formulier. Met dit formulier kan een werknemer die voor u buiten Nederland werkt, aantonen dat hij in Nederland verzekerd is voor bijvoorbeeld AOW, kinderbijslag en werkloosheid. Alle landen van de Europese Unie gebruiken het formulier A1/E101.
 • Een verklaring van activiteiten bij ontbrekende tachograafgegevens, hoewel deze formeel is afgeschaft.
 • Bij cabotage ook bevestiging inschrijving Limosa. Zie Cabotage.

Op het voertuig

 1. Kentekenbewijs voor trekkend en getrokken voertuig
 2. W.A.-verzekering verplicht. De groene kaart wordt erkend
 3. APK rapport

Op de lading (in geval van ‘vrije’ goederen)

CMR-vrachtbrief, geheel ingevuld volgens de bepalingen van de CMR.

Voor nadere informatie omtrent de in- en uitvoer van goederen, zie Douane- regelingen.

Transportvergunningen

De genoemde vergunningen moeten bij de NIWO worden aangevraagd.

Algemeen

Gewaarmerkte kopie communautaire vergunning (Eurovergunning).

Bilateraal en transitovervoer

Vrij.

Derdelandenvervoer

 1. Vrij met EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland.
 2. Toegestaan met niet-EU-lidstaten, op voorwaarde dat Nederland logischerwijs wordt getransiteerd. Het andere land moet ook derdelandenvervoer toestaan.
 3. Vervoer onder dekking van een CEMT-vergunning is toegestaan. Voor CEMT-verhuisvervoer bestaan speciale vergunningen.

Cabotage

Cabotage is toegestaan onder dekking van de Eurovergunning. Voorschriften voor cabotagevervoer, zie Cabotage.