Toegestane maximummaten en -gewichten

Onderstaande maten en gewichten gelden uitsluitend voor het binnenlandse vervoer in België (cabotage). Voor het vervoer naar, van en door België geldt de Europese maten en gewichten richtlijn 96/53. Voor het bepalen van de toegestane maximale gewichten en aslasten zijn ook de maximale waarden op het kentekenbewijs/-card van toepassing.

Maten en gewichten

​a. Hoogte​ (+ 1 procent tolerantie) 4,00 m​
​b. Breedte​ ​2,55 m
​koelvoertuigen ​2,60 m
​c. Lengte​
​Vrachtauto, aanhangwagen ​12,00 m
​Vrachtauto-aanhangwagencombinatie ​18,75 m
​Trekker-opleggercombinatie ​16,50 m
​d. Aslast​
​Enkele as ​10,00 ton
​Aangedreven as ​12,00 ton
​Tandemas motorvoertuig
Asafstand 1,0 m t/m 1,29 m​ ​19,00 ton
​Asafstand 1,3 m t/m 1,79 m ​20,00 ton
​Tandemas aanhangwagen of oplegger
​Asafstand minder dan 1,0 m ​10,00 ton
​idem met luchtvering ​10,00 ton
​Asafstand 1,0 m t/m 1,29 m ​16,00 ton
​idem met luchtvering ​17,00 ton
​Asafstand 1,3 m t/m 1,79 m ​18,00 ton
​idem met luchtvering ​20,00 ton
​Asafstand 1,8 m of meer ​20,00 ton
Tridem-as
​Asafstand 1,0 m t/m 1,13 m ​20,00 ton
​idem met luchtvering ​22,00 ton
​Asafstand 1,14 m t/m 1,29 m ​21,00 ton
​idem met luchtvering ​24,00 ton
​Asafstand 1,3 m t/m 1,8 m ​24,00 ton
​idem met luchtvering ​27,00 ton
​e. Voertuiggewicht​
Vrachtauto met 2 assen ​19,00 ton
​met 3 assen ​26,00 ton
​met 4 assen ​32,00 ton
Aanhangwagen met 2 assen ​20,00 ton
​met 3 of meer assen ​30,00 ton
​Vrachtauto-aanhangwagencombinatie met 3 assen ​29,00 ton
​met 4 of 5 assen ​35,00 ton
​met 4 assen (3+1) ​36,00 ton
​met 4 assen (2+2) ​39,00 ton
​met 4 assen (2+2) ​39,00 ton
​met 5 of 6 assen (3 zonder luchtvering+tandem of tridem) ​42,00 ton
​met 5 of 6 assen (2+3 of 3+2/3) ​44,00 ton
​met 5 of 6 assen (3 met luchtvering+tandem of tridem) ​44,00 ton
​Trekker-opleggercombinatie met 3 assen ​29,00 ton
​met 4 assen (2+2) ​39,00 ton
​met 5 assen (2+3, zonder luchtvering) ​43,00 ton
​idem, met luchtvering ​44,00 ton
​met 5 assen (3+2) ​44,00 ton
​met 6 assen (3+3) ​44,00 ton

Retarder

Wanneer voertuigen zijn uitgerust met een retarder, die ook op de keuringsaanvraag van het voertuig staat vermeld, dan mag het ttg worden verhoogd met het gewicht van de retarder tot een maximum van 500 kg.

Maximale uitsteek aan voor- en achterzijde

 1. Uitstekende lading zonder ontheffing:
  ​Uitsluitend bij autotransport mag de lading ten hoogste 0,50 m naar voren en/of 1,50 m naar achteren uitsteken. Gebruik van steunen, waardoor het voertuig langer wordt, is niet toegestaan.
 2. Bij het vervoer van deelbare lading is een uitsteek naar achteren van 1,0 m toegestaan, ondeelbare lading niet meer dan 3,0 m.​

Markeringsvoorschriften bij uitstekende lading

Breedtemarkering

Verlichte voertuigen met lading die breder is dan het voertuig, waarvan de lading zich op meer dan 0,40 m van de buitenrand van het lichtdoorlatend gedeelte van het standlicht bevindt, dienen door omtreklichten en reflectoren gesignaleerd worden. De lichten en reflectoren die aan de voorzijde zichtbaar zijn moeten wit zijn, deze die aan de achterzijde zichtbaar zijn, moeten rood zijn. Het lichtdoorlatend of het lichtweerkaatsend gedeelte van deze lichten of reflectoren moet zich op minder dan 0,40 meter van de grootste uitstee bevinden.

Lengtemarkering

Onverlichte voertuigen met lading die aan de achterkant met meer dan 1 meter uitsteekt voeren een markering. Deze markering bestaat uit een vierkant bord dat zover mogelijk aan het uiteinde van de lading bevestigd wordt, maar wel loodrecht op het lengtevlak door het midden van het voertuig. Dit bord heeft een zijde van 0,50 meter en is in afwisselende rode en witte strepen van ongeveer 75 mm breed geschilderd. De strepen lopen diagonaal over het bord van rechtsboven naar linksonder. De rode strepen moeten voorzien zijn van retro-reflecterende producten.
Verlichte voertuigen met lading die aan de achterkant meer dan 1 meter uitsteekt, voeren eveneens bovengenoemd markeringsbord, aangevuld met een naar achteren gericht rood licht, en een oranje reflector aan elke zijkant.
Het hoogste punt van het lichtdoorlatende of -weerkaatsend gedeelte van de markering mag zich op niet meer dan 1,60 meter boven de grond bevinden. Het laagste punt van de markering mag zich op niet minder dan 0,40 meter boven de grond bevinden.

Aanvullende bepalingen

 1. Bij een voertuig dat krachtens het technisch reglement van de auto’s zijreflectoren moet voeren, moeten één of meerdere extra oranje zijreflectoren op de lading aangebracht worden wanneer de afstand tussen de buitenrand van de reflector die de grootste uitsteek van de lading signaleert, en de buitenrand van de achterste reflector van het voertuig, groter is dan 3 meter. In geen geval mag de afstand tussen de buitenranden van twee opeenvolgende reflectoren groter zijn dan 3 meter.
 2. Bij een voertuig dat krachtens het technisch reglement van de auto’s geen zijreflectoren hoeft te voeren, mogen één of meer oranje zijreflectoren op de lading aangebracht worden.

 

Afwijkende voertuigen

Uitschuifvoertuigen

Als het voertuig zelf de toegestane afmetingen overschrijdt of kan overschrijden (oplegger of aanhanger die door het uit te schuiven langer wordt), dan is een afwijkingsattest nodig.
Dit kan worden aangevraagd bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer.

45-voets Containers

Sinds 29 september 2014 is in de Benelux een beschikking van kracht die toestaat dat vervoerders gevestigd in België, Nederland of Luxemburg grensoverschrijdend vervoer doen met 45-voets containers. Op voorwaarde dat:
 • alleen vervoerders uit een van deze landen dit vervoer doen,
 • de maximale van de combinatie 17,30 meter is,
 • de uitsteek van de container aan de achterzijde maximaal 0,80 meter bedraagt,
 • de uitsteek van de container tegenover de stootbalk maximaal 0,40 meter bedraagt,
 • het gewicht van de combinatie maximaal 44 ton bedraagt,
 • de lengte van de container maximaal 13,72 is,
 • de breedte maximaal 2,55 meter (of 2,60 meter bij geconditioneerd transport met zijwanden van tenminste 45 mm dikte, inclusief isolatie).