Tolwegen/heffingen

Kilometerheffing

België heeft op 1 april 2016 een kilometerheffing voor vrachtverkeer ingevoerd. De tol wordt geheven op autosnelwegen en een aantal regionale en gemeentelijke wegen. Alle vrachtwagens met een maximum toegelaten massa op het trekkend voertuig van meer dan 3,5 ton moeten op alle wegen in België een werkende On Board Unit (OBU) aan boord hebben. Het maximaal toegelaten totaalgewicht op grond van het kentekenbewijs van de combinatie bepaalt in welke categorie u uw voertuig dient te registreren: 3.5 tot 12 ton, 12 tot 32 ton of méér dan 32 ton. In combinatie met de euroklasse van uw motor bepaalt dit het uiteindelijke toltarief per kilometer.

Op de website van Viapass staan het tolplichtige wegennet en de tarieven voor de wegen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Er gelden slechts beperkte vrijstellingen.

On Board Unit

https://www.youtube.com/watch?v=2ox1WVdTWB8

De kilometerheffing kan alleen betaald worden met een werkend OBU. Voor het aanvragen van een OBU zijn er verschillende opties:

  • De aanvraag kan door TLN-partner BP verzorgd worden. Zij biedt TLN-leden een aantrekkelijk pakket dienstverlening op het gebied van tol. Zij verzorgen de registratie, administratie en facturatie en daarbij krijgt u €25,- per OBU teruggestort. Neem contact op met TLN voor meer informatie.
  • OBU’s van Satellic zijn ook beschikbaar via www.satellic.be, bij automaten op servicepunten in België en op verschillende plaatsen langs de landsgrenzen. Dit is vooral interessant voor bedrijven die slechts af en toen in België rijden.

Er zijn OBU’s op de markt die in meerdere landen inzetbaar zijn voor de tolheffing. Deze zijn verkrijgbaar via:

Zorg voor een goede voorbereiding. De boete voor het rondrijden zonden werkende OBU is fors: € 1.000,- per overtreding.