Afvalstoffenvervoer

Het vervoer van gevaarlijke en ongevaarlijke afvalstoffen van, naar en door België mag alleen worden uitgevoerd door erkende vervoerders.

Wallonië

Voor informatie en aanvragen van een vergunning neemt u contact op met het Ministère de la Région Wallonne, Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement, Office Régional Wallon des Déchets, 15 avenue Prince de Liège, B-5100 Jambes, tel. 0032-(0)81-336515, fax -336522. De procedure rond de aanvraag duurt minimaal twee maanden.

Vlaanderen

Voor informatie en aanvragen van een vergunning neemt u contact op met de Openbare Afvalmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM), Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, tel. 0032(0)15-284284, fax -203275, www.ovam.be. Het vervoer van afvalstoffen dient vergezeld gaan van een identificatie formulier voor afvalstoffen. Dit formulier werd vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering van 22 februari 2002 tot wijziging van Vlarea. De enige uitzonderingen op deze verplichting zijn dierlijk afval en het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen.

Brussels Gewest

Voor informatie en aanvragen van een vergunning neemt u contact met het Brussels Instituut voor Milieubeheer, Gulledelle 100, 1200 Brussel, tel. 0032-(0)2-7757511, fax -7757611. In principe is elke invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen verboden tussen 22.00 en 06.00 uur.