Exceptioneel transport

Aanvraag ontheffingen

Bij overschrijding van de toegestane maximummaten en/of -gewichten (ondeelbare lading) dient een verzoek om ontheffing op speciaal daarvoor bestemde formulieren te worden ingediend bij de:

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Directie Vergunningen en Rijbewijzen
Dienst Uitzonderlijk vervoer
City Atrium – lokaal 4 A 14
Vooruitgangstraat 56
B-1210 Brussel
tel. 0032-(0)22774850
fax 0032-(0)22774017
e-mail teuv@mobilit.fgov.be

Het aanvraagformulier en informatie over de voorschriften, zoals de reiswegennetwerken 90T en 120T, begeleidingsvoorschriften, kosten en meer, staan op de website van bovengenoemde overheidsdienst.

Ontheffingen

Er zijn ontheffingen voor diverse categorieën van buitenprofiel transport.

  • ​Ontheffingen voor vijf jaar voor het hele Belgische wegennet: voor voertuigen die inclusief lading binnen de volgende maxima vallen: lengte 30 meter, breedte 3,50 meter, hoogte 4,00 meter, gewicht 44 ton.
  • Ontheffing voor een jaar, met precieze opgave van heen- en de terugreis: voor voertuigen die inclusief binnen de volgende maten vallen: lengte 30 meter, breedte 4,25 meter, hoogte 4,50 meter, gewicht 90 ton.
  • Ontheffingen voor een jaar, met gebruikmaking van wegen die in de wegennetwerklijst 90T staan: voor voertuigen die inclusief lading binnen de volgende maxima vallen: lengte 30 meter, breedte 4,25 meter, hoogte 4,50 meter, gewicht 90 ton.
  • Ontheffing voor vier maanden, met gebruikmaking van wegen die in de lijst wegennetwerklijst 120T staan: voor voertuigen die inclusief lading binnen de volgende maxima vallen: lengte 35 meter, breedte 5 meter, hoogte 4,80 meter, gewicht 120 ton.
  • Ontheffing voor vier maanden, met precieze opgave van heen- en terugreis: voor voertuigen die inclusief lading binnen de volgende maten vallen: lengte tussen de 30 en 40 meter, breedte tussen de 4,25 meter en 5,00 meter, hoogte tussen de 4,50 en 5 meter, gewicht tussen de 90 en 120 ton.
  • Ontheffing voor twee maanden, met precieze opgave van heen- en terugreis: voor voertuigen langer dan 40 meter, breder dan 5 meter, hoger dan 5 meter en zwaarder dan 120 ton.
Een lege container wordt in België gezien als ondeelbare lading, waarvoor een ontheffing kan worden verstrekt. Wordt diezelfde container gebruikt als laadruimte, waarin verschillende soorten goederen worden geladen, dan is er geen sprake meer van ondeelbare lading en zal een verzoek om ontheffing worden afgewezen. Wordt de container geladen met bijvoorbeeld een buitenmaats model machine, dan is er wel sprake van ondeelbare lading waarvoor een ontheffing kan worden verstrekt.

Rijverboden

Rijverboden gelden op wegen en autosnelwegen voor voertuigen met een:

​breedte van meer dan 4,0 m: ​dagelijks 06.00-21.00 uur, alle wegen
​lengte van meer dan 30,0 m: ​dagelijks 06.00-21.00 uur, alle wegen
​breedte van meer dan 3,5 m:
​dagelijks 06.00-21.00 uur, snelwegen met minder dan 3 rijbanen in dezelfde richting
​dagelijks 07.00-09.00 uur en 16.00-18.00 uur, overige wegen lengte van meer dan 27,0 m: dagelijks 07.00-09.00 uur en 16.00-18.00 uur, alle wegen
​gewicht van meer dan 60,0 ton:
​dagelijks 07.00-09.00 uur en 16.00-18.00 uur, alle wegen
  • Alle exceptioneel transport is verboden op de dag voorafgaand aan een feestdag van 16.00 uur tot 24.00 uur op de feestdag.
  • Alle exceptioneel transport is verboden van zaterdag 12.00 uur tot 24.00 uur op zondag.
  • Tijdens sneeuwval, regen, mist, waardoor het zicht minder dan 200 m is, mag een exceptioneel transport niet rijden.
  • Er geldt ook een rijverbod voor exceptioneel transport bij ijs of sneeuw op de weg.

Speciale voorschriften

Voor voertuigen met een lading die de volgende afmetingen overschrijden, is begeleiding verplicht: 3,5 m breedte, 30 m lengte, 5 m hoogte en 180 ton gewicht. Een begeleidings- en veiligheidsvoertuig zijn verplicht bij een lengte van 35 meter, een breedte van 4,50 meter. Langer dan 40 meter, breder dan 5 meter dan is tevens ondersteuning politiedienst verplicht.

De route dient 5 dagen voor vertrek te worden geïnspecteerd door de planner of degene die het transport regelt.